Rada Rodzicow SP1

    Prezydium Rady Rodziców:
  1. 1. Leszek Jaworski – przewodniczący
  2. 3. Klaudiusz Gazda
  3. 4. Edyta Kret
  4. 5. Ewa Bartolewska

W roku szkolnym 2015 / 2016 ustalona została składka na Radę Rodziców w wysokości 40 zł. Wpłaty można dokonywać w całości lub ratami.