O trudnej sztuce czytania raz jeszcze!

Biblioteka to dobre miejsce dla każdego ucznia. Tutaj nie stawiamy stopni i nie zmuszamy do nauki. Odpoczywamy, relaksując się z książką.

Uczniowie z klas młodszych cały rok uczestniczą w dwudziestominutowych zajęciach czytelniczych, aby doskonalić umiejętność czytania i pokonywać trudności.

Jak to robimy?

Sposób jest bardzo prosty. Codzienne treningi czytania i ćwiczenia pod okiem fachowca przynoszą małe sukcesy, które prowadzą do osiągnięcia celu głównego. Tylko 20 minut dziennie, w małych sześcioosobowych grupach, w przyjaznej atmosferze sprzyja uczniom i przekłada się na poprawę ocen z poszczególnych edukacji. Uczniowie lepiej koncentrują się na zadaniach, czują się pewniej. Przekonują się, że umiejętność czytania jest bardzo ważna w czasach, jakich przyszło im żyć. Podczas naszych codziennych zmagań z trudną sztuką czytania, przyświeca nam myśl znakomitego pisarza Henryka Sienkiewicza:

„Kto weźmie książkę do ręki albo się czegoś nauczy,

albo się ubawi, albo zaśnie …w każdym przypadku skorzysta!”

Autor: H.R.