Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego
„Piękne czytanie to też sztuka”

I. Organizator: biblioteka szkolna

II. Data i miejsce: 26.04.2017 r. biblioteka szkolna

III. Cele konkursu:
1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania;
2. Popularyzacja książek i czytelnictwa;
3. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą,
4. Kształtowanie cech pozytywnej rywalizacji w miłej atmosferze,
5. Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.
6.Dbałość o piękno języka ojczystego i staranny przekaz artystyczny,
7.Kształtowanie nawyku czytania , prowadzącego do intelektualnego rozwoju i wyrażania siebie,

IV. Zasady uczestnictwa.
Do konkursu przystępują uczniowie wyłonieni w klasowych eliminacjach na poziomie klas II- III , oraz IV -VI
1. Uczestnik dokonuje wyboru dowolnej książki, najlepiej ze zbiorów biblioteki szkolnej.
2. Następnie każdy wybiera ciekawy fragment z tej książki, ( do dwóch stron aby czas czytania nie przekroczył dwóch minut), i przygotowuje się do pięknego czytania.
3. Zadaniem konkursowym jest przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z wybranej książki i oczarowanie słuchaczy. Czas czytania 1,50’ do 2 minut.

V. KRYTERIA OCEN
Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury, według kryteriów:
• Dykcja (0-2 punkty)
• Interpunkcja ( 0-2 )
• Dobór repertuaru ( 0- 2)
• Interpretacja (0-2)
• Ogólne wrażenie(0-2)

VI. NAGRODY:
Komisja przyzna tytuł „Mistrza pięknego czytania” w dwóch kategoriach dla klas II- III i dla IV- VI Możliwe jest przyznanie wyróżnień. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Opiekun konkursu : Halina Rudak