Strona zamknięta!!!

Nowy adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu to:

www.sp1luban.pl

Wejście do dziennika elektronicznego:

www.uonetplus.vulcan.net.pl/luban